WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO informuje o intensywnych opadach deszczu. Od godziny 7:00 w centralnej i zachodniej części subregionu spadło od 10 mm do 25 mm deszczu. W ciągu dnia prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20 mm. Łączna wysokość opadów wyniesie od 25 mm do 40 mm

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 104

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 105

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie – subregion północny

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 12.09.2017 do godz. 21:00 dnia 12.09.2017

Przebieg

Do godziny 7:00 w centralnej i zachodniej części subregionu spadło od 10 mm do 25 mm deszczu. W ciągu dnia prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20 mm. Łączna wysokość opadów wyniesie od 25 mm do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Obowiązują:

Do godz.21:00 dnia 12.09.2017 OSTRZEŻENIE nr 104 na INTENSYWNE OPADY DESZCZU/1 wydane o godz.14:38 dnia 11.09.2017.

Dyżurny synoptyk

Łukasz Harasimowicz

Godzina i data wydania

godz. 07:29 dnia 12.09.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie.polnocny od 07:30/12.09 do

21:00/12.09.2017 opady od 25 mm do 40 mm

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny deszcz 12.09, opady od 25 mm do 40 mm.