W dniu wczorajszym tj. 10 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego samorządy z terenu powiatów proszowickiego, miechowskiego i wielickiego odebrały z rąk Marszałków Województwa Jacka Krupy i Wojciecha Kozaka umowy na dofinansowanie remontów remiz i zakupu sprzętu strażackiego w ramach programów „Małopolskie Remizy” oraz „Bezpieczna Małopolska”.

Dzięki tym dotacjom oraz udziałowi własnemu wniesionemu do projektów przez Urząd Gminy i poszczególne jednostki, remiza OSP Śmiłowice zyska nowe oblicze (termomodernizacja budynku, remont pomieszczeń), jednostki OSP Hebdów i OSP Kuchary wzbogacą się o systemy selektywngo wywołania a OSP Hebdów zakupi także pompę – agregat wysokociśnieniowy na wyposażenie samochodu Ford Transit.

Koszt prac które zostaną wykonane w Śmiłowicach wyniesie 93.899,84 zł na który złożą się - 7.731,00 zł dotacja Urzędu Marszałkowskiego, 14.334,37 zł dotacja WFOŚ, 50.000,00 dotacja Urzędu Gminy oraz 21.834,64 środki własne jednostki.

Koszt zakupów sprzętu dla jednostek OSP Hebdów i OSP Kuchary wyniesie 44.482,00 zł. Połowę kwoty pokryje dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Na drugą połowę jednoski przeznaczą środki własne.

Więcej na temat programów na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/strazacy-z-podkrakowskich-osp-beda-mogli-szybciej-niesc-pomoc-dzieki-wsparciu-wojewodztwa