Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wspiera finansowo wymianę kotłów przez osoby fizyczne w ramach dopłat do częściowej spłaty kredytów bankowych - za pośrednictwem czterech banków tj. BOŚ SA, oraz Banków Spółdzielczych: w Jordanowie, Nowym Sączu, Zatorze.

 

Wsparciem objęta jest wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 1 100,00 zł za 1 kW/mocy) lub pompę ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy) lub podłączenie do sieci ciepłowniczej, w tym geotermalnej (koszty kwalifikowane do 830,00 zł za 1 kW/mocy). Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż  6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu. 

Klienci zainteresowani uzyskaniem kredytów bankowych z dotacją ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczoną na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych powinni bezpośrednio kontaktować się z ww. Bankami. Więcej informacji na ten temat na stronie: 

https://www.wfos.krakow.pl/srodki-krajowe/formy-pomocy-finansowej/doplaty-do-czesciowej-splaty-kredytow-bankowych.

W przypadku programu dopłat do częściowej spłaty kredytu Gmina nie bierze udziału w ustalaniu warunków umowy - jest to wyłącznie sprawa pomiędzy osobom fizyczną a bankiem.