Szanowni Mieszkańcy, Burmistrz Gminy Nowe Brzesko informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko czeka na odbiór Raport z inspekcji terenowej wykonany przez Firmę DOEKO GROUP Sp. z o.o. dot. projektu budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła).

 

Wszyscy mieszkańcy dla których raporty zostały przygotowane, mogą odebrać je u pracowników Referatu Inwestycji i Remontów pokój nr 16 tel 12 385 21 43