Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku zawiadamia zainteresowane osoby o składaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy w sprawie ustalenia prawa do świadczenia ,,500+”, zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Druki wniosków dostępne w MGOPS pokój nr 3, ul. Krakowska 44, Nowe Brzesko

Informacja pod numerem tel: (12) 385 20 30.

 

NOWE WNIOSKI DO POBRANIA:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (SW-1)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH ( ZSW-01)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY (ZSW-03)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY (ZSW-04)