Obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach Nowego Brzeska. Na terenie parafii Nowe Brzesko jeden z 4 ołtarzy znajduje się corocznie przy jednostce OSP Nowe Brzesko. W tym roku druhowie zbudowali ołtarz na zabytkowym strażackim wozie konnym z 1907 r. a podstawą do Tabernakulum, była pompa PO - 5 z 1982r.

 

Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon. Święta Julianna przekazała, że w trakcie objawień Jezus przykazał jej aby ustanowiono święto ku czci Ciała i Krwi. Początkowo uroczystość wprowadzono tylko lokalnie dla diecezji Liège, by w 1252 r. praktykowano ją już w całej Germanii. Z objawieniami św. Julianny z Cornillon zetknął się papież Urban IV i bullą Transiturus ustanowił dla całego Kościoła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

W Polsce obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.

Kapłani zwracają uwagę na podwójny cel uroczystości Bożego Ciała. Pierwszym jest publiczne wyznanie wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Po drugie, jest to błogosławieństwo dla wszystkich przejawów codziennego życia.