W dniu 11 czerwca odbyły się III Mistrzostwa w Ratownictwie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Terenu Powiatu Proszowickiego. Z terenu Gminy Nowe Brzesko brała udział jednostka OSP Śmiłowice.

Gratulujemy OSP Śmiłowice 8 miejsca!

Wszystkie startujące jednostki wykazały się wysokim poziomem wiedzy oraz umiejętnością jej zastosowania w realnych sytuacjach. Poziom z roku na rok coraz bardziej wyrównany.

 

Źródło/zdjecia: FB Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach