Jasełka w Rudnie Dolnym

Jasełka w Rudnie Dolnym

Fotorelacja z Jasełek już wkrótce. Gratulacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudno Dolne oraz Grupy Wokalnej AGT za zaangażowanie społeczności lokalnej w organizację jasełek w budynku dawnej szkoły w Rudnie Dolnym.

Kampania sprawozdawcza jednostek OSP

Kampania sprawozdawcza jednostek OSP

W dniu 5 stycznia 2019 roku rozpoczęto kampanię sprawozdawczą w jednostkach OSP na terenie gminy Nowe Brzesko. Jako pierwsza, która złożenie sprawozdania ze swojej działalności za 2018 rok była jednostka OSP w Rudnie Dolnym.

Ferie 2018 MGCKIP

Ferie 2018 MGCKIP

Zapraszamy na ferie zimowe 2019 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji.

Ostrzeżenie pogodowe dla mieszkańców

Ostrzeżenie pogodowe dla mieszkańców

Komunikat pogodowy dla powiatu proszowickiego.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

O rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie klubu Senior + w 2019 r.” W wyniku ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior + w 2019 r. ” do dnia 21.12.2018 r. wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudno Dolne.

Jasełka 2019

Jasełka 2019

Grupa wokalno-aktorska AGToraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudno Dolne zapraszają na Jasełka. Spektakl wraz z kolędowaniem odbędzie się 06.01.2019 roku (niedziela) o godz 18.00 w budynku świetlicy wiejskiej w Rudnie Dolnym 31.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2019 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, zawiadamia, iż Rada Miejska Nowe Brzesko w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/17/2018 w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Nowe Brzesko.

Informacja dla mieszkańców - odbiór odpadów komunalnych

Informacja dla mieszkańców - odbiór odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Nowe Brzesko odbiór odpadów komunalnych od 01.01.2019r. prowadzić będzie firma P.W. MIKI Mieczysław Jakubowski. Poniżej prezentujemy harmonogramy odbioru odpadów z miejscowości naszej gminy.

Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2018/2019

Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2018/2019

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW nr 1: intensywne opady śniegu, zawieje/zamiecie śnieżne.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Szczęśliwego Nowego Roku!

Życzenia noworoczne od Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

28 grudnia 2018r.(piątek) o godz. 9:00

II Festiwal Piosenki Świątecznej w M-GCKiP w Nowym Brzesku

II Festiwal Piosenki Świątecznej w M-GCKiP w Nowym Brzesku

Dnia 19 grudnia 2018r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbył się ,,II Festiwal Piosenki Świątecznej”. Przegląd przeznaczony był dla dzieci (soliści lub duety) w wieku szkolnym (klasy 0, I,II,III,) uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Nowe Brzesko. Celem festiwalu m.in. było: popularyzacja piosenki dziecięcej, prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku szkolnym, rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu oraz integracja środowisk szkolnych.

Życzenia świąteczne dla mieszkańców

Życzenia świąteczne dla mieszkańców

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2019 Roku

Świąteczne wydanie

Świąteczne wydanie "Gazety Nowobrzeskiej"

Świąteczne wydanie "Gazety Nowobrzeskiej" w tym tygodniu trafi do Państwa domów pocztą. Bezpłatne egzemplarze dostępne są również w urzędzie oraz lokalnych sklepach. Życzymy miłej lektury 🎄

Informacja dla mieszkańców - zapotrzebowanie na pojemniki na odpady

Informacja dla mieszkańców - zapotrzebowanie na pojemniki na odpady

W związku ze zmianą odbiorcy odpadów komunalnych Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje mieszkańców, iż jest możliwość zgłaszania zapotrzebowania na pojemniki na odpady.

Wspólne posiedzenie  Komisji •	Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu •	Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej •	Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia •	Komisji Rewizyjnej

Wspólne posiedzenie Komisji • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia • Komisji Rewizyjnej

20 grudnia 2018r. (czwartek) o godz. 9-tej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Obowiązek odśnieżania chodników

Obowiązek odśnieżania chodników

W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Poznaj zasady programu

Poznaj zasady programu "Czyste powietrze" i złóż wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Gmina i Miasto Nowe Brzesko informuje, że można już składać wnioski do Programu „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Zatrucia czadem - informacja dla mieszkańców

Zatrucia czadem - informacja dla mieszkańców

W okresie sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia ludzi tlenkiem węgla, zwanym czadem. Czad gromadzący się w powietrzu jest niewidocznym, pozbawionym zapachu gazem, nieco lżejszym od powietrza. Tlenek węgla ma zdolność do wyjątkowo łatwego łączenia się z hemoglobiną (około 300 razy szybsze od tlenu), powstaje karboksyhemoglobina, a przez to stanowi zagrożenie dla wszystkich organizmów, które wykorzystują hemoglobinę do transportu tlenu do tkanek.

strony 3 4 5 6 7 8 9