Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Sołtys Nowe Brzeska zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące koncepcji budowy mostu na rzece Wiśle. Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2019 roku (niedziela) o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku. Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy dzieci , te duże i te małe na przestawienie teatralne w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku.

Zostań rodziną wspierającą

Zostań rodziną wspierającą

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Informacja o odebraniu odpadów komunalnych

Informacja o odebraniu odpadów komunalnych

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje mieszkańców miejscowości Hebdów, że odpady z posesji z których nie zostały odebrane w dniu wczorajszym, zostaną odebrane w dniu dzisiejszym.

Rozkład jazdy firmy DariuszBus

Rozkład jazdy firmy DariuszBus

W ramach przypomnienia dla naszych mieszkańców - obowiązujący rozkład jazdy busów firmy DariuszBus na trasie Nowe Brzesko - Kraków (Przystanek Uniwersytet Ekonomiczny).

Nowy rozkład jazdy autobusów firmy Małopolanin

Nowy rozkład jazdy autobusów firmy Małopolanin

Informacja dla mieszkańców o nowym rozkładzie jazdy na trasie Nowe Brzesko - Kraków (Dworzec Autobusowy Czyżyny), który obowiązuje od 14.01.2019 r.

Żałoba narodowa

Żałoba narodowa

Zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy dzień pogrzebu tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza będzie dniem żałoby narodowej. Żałoba będzie obowiązywać od piątku 18 stycznia br., od godziny 17.00 do soboty 19 stycznia br. do godziny 19.00. Bądźmy tego dnia myślami i modlitwą z Gdańskiem.

Ostrzeżenie pogodowe dla mieszkańców

Ostrzeżenie pogodowe dla mieszkańców

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO informuje o warunkach pogodowych.

Zobacz Średniowiecze!

Zobacz Średniowiecze!

W tym roku nasze miasto obchodzi 740-lecie lokacji. Zobacz na własne oczy jak żyli i walczyli dawni mieszkańcy Europy, a także sprawdź jak sam byś się sprawdził w roli ówczesnego wojownika. Zapraszamy 20 stycznia 2019 roku (niedziela) o godz. 11:30 do Hali sportowej w Nowym Brzesku. Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko Krzysztofa Madejskiego. Serdecznie zapraszamy!

Plan polowań wielkoobszarowych Batalion w Krakowie

Plan polowań wielkoobszarowych Batalion w Krakowie

Stosownie do Art. 42 ab.1 ustawy prawo łowieckie Zarząd WKŁ Batalion w Krakowie przekazuje informację o planowanych w miesiącu styczniu 2019 r. wielkoobszarowych polowaniach zbiorowych na dziki w obwodzie 138 Tarnawa.

Organizacja polowań zbiorowych na dziki

Organizacja polowań zbiorowych na dziki

Informujemy, że w dniach 19 i 20 stycznia br. w obwodzie łowieckim nr 52 dzierżawionym przez Koło Łowieckie CYRANKA w Nowym Brzesku zostaną zorganizowane polowania zbiorowe na dziki. Organizacja polowań związana jest z koniecznością redukcji populacji dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby ASF.

Pamiętaj o odśnieżaniu dachu

Pamiętaj o odśnieżaniu dachu

MSWiA przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. W związku z opadami śniegu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli.

Uwaga: Opady marznące

Uwaga: Opady marznące

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje: 2019-01-15 13:57:30 Opady marznące obowiązuje od:2019-01-15 13:30:01 do:2019-01-16 09:00:00. Woj. małopolskie (21 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Oblodzenie obowiązuje od:2019-01-14 10:00:01 do:2019-01-14 17:30:00 Woj. małopolskie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu. Województwo małopolskie powiaty: myślenicki. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C

Ważne dla posiadaczy bydła - liczba DJP

Ważne dla posiadaczy bydła - liczba DJP

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w środy w godz. 9.00 do 15.30. W razie nieobecności Burmistrza przyjmują Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy.

Obowiązek odśnieżania chodników

Obowiązek odśnieżania chodników

W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2018/2019

Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2018/2019

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019

Zmiany od 01.01.2019r.- Karta Dużej Rodziny

Zmiany od 01.01.2019r.- Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej. Wielodzietne rodziny posiadając KDR mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.

Plan polowań wielkoobszarowych Batalion w Krakowie

Plan polowań wielkoobszarowych Batalion w Krakowie

Stosownie do Art. 42 ab.1 ustawy prawo łowieckie Zarząd WKŁ Batalion w Krakowie przekazuje informację o planowanych w miesiącu styczniu 2019 r. wielkoobszarowych polowaniach zbiorowych na dziki w obwodzie 138 Tarnawa.

strony 2 3 4 5 6 7 8