#15yearsChallenge przemiana dzięki #FunduszeUE

#15yearsChallenge przemiana dzięki #FunduszeUE

Szanowni Państwo, 1 maja 2019 r. w 15 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w mediach społecznościowych (na Facebooku /EURegioPoland oraz na Twitterze @RegioPoland) odbędzie się akcja #15yearsChallenge.

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 18 kwietnia 2019r.(czwartek) o godz. 8:00

Rozstrzygnięcie konkursu  na ,,TRADYCYJNY STÓŁ WIELKANOCNY”

Rozstrzygnięcie konkursu na ,,TRADYCYJNY STÓŁ WIELKANOCNY”

W dniu 13 kwietnia 2019 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbył się konkurs na ,, Tradycyjny Stół Wielkanocny”. Organizatorem konkursu było Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Proszowicach. Konkurs przeznaczony był dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń działających na terenie gminy Nowe Brzesko.

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierosławicach

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierosławicach

W dniu 27 kwietnia 2019 r. w godzinach 6:00-13:00 na parkingu przy Szkole w Sierosławicach będzie ustawiony Mobilny PSZOK.

MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI ZŁOŻĄ PRZYSIĘGĘ

MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI ZŁOŻĄ PRZYSIĘGĘ

W niedzielę 14 kwietnia w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowie kolejnych 40 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Leopolda OKULICKIEGO. Będzie to druga w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy OT.

Zmiana terminu konsultacji - program CZYSTE POWIETRZE

Zmiana terminu konsultacji - program CZYSTE POWIETRZE

Zmiana terminu konsultacji - program CZYSTE POWIETRZE z 18 kwietnia 2019 r. na 25 kwietnia 2019 r. ZAPRASZAMY!

Informacja!

Informacja!

Rozpoczął się strajk nauczycieli. Przystąpiły do niego wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowe Brzesko.

Będzie kolejna pomoc dla KGW!

Będzie kolejna pomoc dla KGW!

Prezydent RP podpisał 3 kwietnia nowelizację ustawy. Na jej mocy 40 mln zł trafi w tym roku do kół. Teraz także do tych z terenu sołectw w granicach miast oraz z miast do 5 tys. mieszkańców.

Dołącz do darmowego systemu powiadamiania SISMS. Informujemy mieszkańców o sprawach ważnych!

Dołącz do darmowego systemu powiadamiania SISMS. Informujemy mieszkańców o sprawach ważnych!

Drodzy mieszkańcy. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Krzysztof Madejski zaprasza do korzystania z darmowego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Informujemy mieszkańców mailowo, SMS-em oraz poprzez aplikację BLISKO, którą można już dziś pobrać na telefon z dostępem do Internetu.

Zaproszenie na konsultacje społeczne dot . powstania na terenie Nowego Brzeska Posterunku Policji

Zaproszenie na konsultacje społeczne dot . powstania na terenie Nowego Brzeska Posterunku Policji

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach insp. Jerzy Groński zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu (konsultacjach społecznych) organizowanym w budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17a. Tematem spotkania będzie rozważenie powstania na terenie miejscowości Nowe Brzesko Posterunku Policji.

Gmina Nowe Brzesko otrzymała kolejną promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gmina Nowe Brzesko otrzymała kolejną promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Szef MSWiA Joachim Brudziński przyznał 10 małopolskim samorządom środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina i Miasto Nowe Brzesko otrzymała już drugą promesę w wysokości 520.000 zł. w ramach podziału środków w 2019 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  w Nowym Brzesku

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku

Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowanie Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Nowym Brzesku” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.3. Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podsumowanie akcji #EkoNoweBrzesko – Wspólne sprzątanie naszej gminy. Zebraliśmy tony śmieci!

Podsumowanie akcji #EkoNoweBrzesko – Wspólne sprzątanie naszej gminy. Zebraliśmy tony śmieci!

Podczas pierwszego etapu akcji 23 marca br. mieszkańcy gminy zebrali ponad 480 worków śmieci, w drugim etapie 30 marca br. zebrano już ponad 360. Łącznie w akcji sprzątania sołectw wzięło udział 300 osób. Przypominamy, że z pomysłem akcji wystąpili pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku zainspirowani apelem przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Polaka z ostatniej sesji.

Zapraszamy na Hebdowskie Spotkanie ze Sztuką!

Zapraszamy na Hebdowskie Spotkanie ze Sztuką!

Wernisaż wystawy "Pasja" oraz koncert Jakuba Mietły (Harmonia - inspiracje cerkiewne i organowe) odbędą się w dniu 14 kwietnia 2019 r., o godzinie 16.00 w Klasztorze w Hebdowie.

Spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne

Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, które zostaną przeprowadzone przez pracowników biura LGD w każdej gminie członkowskiej.

Talenty z Gminy Nowe Brzesko

Talenty z Gminy Nowe Brzesko

Wyniki eliminacji Powiatu Proszowickiego XXXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2019”, który odbył się w Proszowicach w dniu 1 kwietnia 2019r.

Uczniowie z Mniszowa śpiewali najlepiej…

Uczniowie z Mniszowa śpiewali najlepiej…

28 marca 2019 roku w Szkole Muzycznej I stopnia w Żębocinie odbył się Konkursie Piosenki Dziecięcej „Wiosenne nuty”. W tym roku konkurs miał podtytuł "Wiosna radosna", wobec czego piosenka miała nawiązywać do odczuć związanych z wiosną. Konkurs miał charakter powiatowy i przeznaczony był dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Dodatkowy dyżur dla mieszkańców - program CZYSTE POWIETRZE

Dodatkowy dyżur dla mieszkańców - program CZYSTE POWIETRZE

Dyżur w sprawie czystego powietrza - konsultacje indywidualne. Miejsce: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, 18 kwietnia 2019 (czwartek) godz. 8:00 - 13:00.

Szkolenie dla uzyskania kwalifikacji do wykonywania uboju zwierząt

Szkolenie dla uzyskania kwalifikacji do wykonywania uboju zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach informuje, że w dniu 3 kwietnia 2019r. o godz. 12-tej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Proszowicach ul. Grzymały Siedleckiego 2, (tel: 12 386 17 75), odbędzie się bezpłatne szkolenie teoretyczne, dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do wykonywania uboju zwierząt gospodarskich w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

Finał

Finał "Pracodawca przyjazny WOT"

W związku z konkursem „Pracodawca przyjazny WOT” w środę 28 marca 2019 r. odbył się jego finał na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pamiątkowe statuetki z rąk dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukuły odebrało trzynastu pracodawców, laureatów pierwszego – wojewódzkiego etapu konkursu. Zwycięzcą konkursu na terenie Małopolski zostali bracia Piotr i Wojciech PIJOCHA, właściciele firmy „APW TECH” z Krzęcina, zajmującej się obróbką CNC rur i profili metalowych.

strony 1 2 3 4 5 6 7