OGŁOSZENIE O NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zasady naboru do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko na rok szkolny 2022/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zasady naboru do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko na rok szkolny 2022/2023  

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Drodzy mieszkańcy, w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi (oblodzenia) informujemy, że pojawiają się utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych.

Awaria sieci wodociągowej AWARIA USUNIĘTA

Awaria sieci wodociągowej AWARIA USUNIĘTA

Usuwanie awarii sieci wodociągowej. Dnia 21.01.2022 (piątek) od godz. 12:30 mogą wystąpić kilkugodzinne przerwy w dostawie wody lub obniżone ciśnienie wody w sieci na terenie Nowego Brzeska. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla mieszkańców - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji.

Informacja dla mieszkańców - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji.

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Dołącz do darmowego systemu powiadamiania SISMS. Informujemy mieszkańców o sprawach ważnych!

Dołącz do darmowego systemu powiadamiania SISMS. Informujemy mieszkańców o sprawach ważnych!

Drodzy mieszkańcy. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zaprasza do korzystania z darmowego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Informujemy mieszkańców mailowo, SMS-em oraz poprzez aplikację BLISKO, którą można już dziś pobrać na telefon z dostępem do Internetu.

KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO Z DNIA 20 STYCZNIA 2022 R.

KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO Z DNIA 20 STYCZNIA 2022 R.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną kraju, szybkim wzrostem liczby nowych zakażeń COVID-19 i przedłożoną w związku z tym rekomendacją Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2022 r. informuję, że od dnia 24 stycznia 2022 r. do odwołania Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Referat Wodociągów i Kanalizacji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół funkcjonują w trybie zamkniętym z wyjątkiem konieczności:

Pierwszy stopień alarmowy ALFA - CRP na obszarze całego kraju

Pierwszy stopień alarmowy ALFA - CRP na obszarze całego kraju

Od wtorku 18 stycznia (od godz. 23:59) do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59). wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, które zostaną przeprowadzone przez pracowników biura LGD w każdej gminie członkowskiej !

Szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich

Szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.

Informacja

Informacja

Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko.

ZUS - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz 500+

ZUS - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz 500+

Od stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz stopniowo przejmuje wypłatę świadczenia 500+.

GUS przeprowadzi badania ankietowe w Małopolsce

GUS przeprowadzi badania ankietowe w Małopolsce

W 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 955 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2021r.,poz.1372z póżn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się dnia: 28 stycznia 2022r.(piątek) o godz. 8:00.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej Nowe Brzesko

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej Nowe Brzesko

Wspólne posiedzenie: Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu; Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej; Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia; Komisji Rewizyjnej, odbędzie się dnia: 26 stycznia 2022r. (środa) o godz.9-tej

Uwaga: oblodzenie

Uwaga: oblodzenie

Woj. małopolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu

Uwaga: silny wiatr

Uwaga: silny wiatr

Woj. małopolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy

DO ODWOŁANIA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ (telefon, mail).

Awaria telefonu Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

Awaria telefonu Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

W związku z awarią telefonu stacjonarnego w M-GCKiP w Nowym Brzesku kontakt pod nr telefonu 604 798 473 w godz. 7.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

strony 1 2 3 4 5 6 7