Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
32-120 Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44

Godz. pracy urzędu :

Poniedziałek - piątek      7:30  do 15:30

 

tel  12-385-20-94 sekretariat UGiM

fax 12 385 03 55 sekretariat UGiM

===============================

 

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.


adres skrytki Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko:  /ss8mj72p75/skrytka


    


 

 

 BURMISTRZ

BURMISTRZ

Pok nr 12

E-mail: burmistrz@nowe-brzesko.pl

12 385 20 94

Sekretariat

 

  REFERAT ORGANIZACYJNY - ( RO )

Kierownik referatu,

Z-ca Burmistrza

Pok nr 11

E-mail:

zcaburmistrz@nowe-brzesko.pl

12 38503 45

Dziennik podawczy

Sekretariat

Pok  nr 10

E- mail:

sekretariat@nowe-brzesko.pl

 

12 385 20 94

Stanowisko ds. kadrowych i płac

Pok nr 9

E-mail:

kadry@nowe-brzesko.pl

 

12 385 01 56

Informatyk, stanowisko ds.BIP

Pok nr 2

E-mail:

informatyk@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 48

 

REFERAT  FINANSOWY - ( RF)

Kierownik referatu, Skarbnik Gminy                                        

Pok nr 12

E-mail:

 skarbnik@nowe-brzesko.pl

 

12 385 20 07

Zastępca skarbnika gminy, Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i kontroli finansowej

Pok nr 13

E-mail:

ksiegowosc@nowe-brzesko.pl

 

12 385 20 22

Stanowisko ds. finansowych i księgowości pozabudżetowej,      

Pok nr 13

E- mail:

platnosci@nowe-brzesko.pl

12 385 20 22

Stanowisko ds.  wymiaru i księgowości podatków                                        

Pok nr 15

E-mail:

wymiar@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 51

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i rozliczeń  podatku VAT  

Pok nr 13

E-mail:

dochody@nowe-brzesko.pl

 

12 385 20 22

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, zezwolenia alkohol.

Pok nr 15

E-mail:

podatki@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 51

 

 REFERAT  INWESTYCJI I REMONTÓW - ( RIiR )

Sekretarz Gminy,

Kierownik referatu ds. inwestycji

Pok nr

18

E-mail: sekretarz@nowe-brzesko.pl

inwestycje@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 43

Stanowisko ds. zamówień publicznych, remontów oraz  pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Pok nr

17

 

E-mail:

ugim@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 43

Stanowisko ds. transportu,  drogownictwa oraz planowania przestrzennego,

Pok nr

17

E-mail:

budownictwo@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 43

 

REFERAT  GEODEZJI, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik referatu: stanowisko ds. mienia komunalnego,

Pok nr

14

E-mail:

mienie.komunalne@nowe-brzesko.pl

 

12 385 01 08

stanowisko ds. rolnictwa i zabytków,

Pok nr

14

E-mail:

ochrona.srodowiska@nowe-brzesko.pl

 

12 385 01 08

stanowisko ds. ochrony środowiska i obrotu nieruchomościami,

Pok nr

14

E-mail:

ochrona.srodowiska@nowe-brzesko.pl

 

12 385 01 08

stanowisko ds. geodezji, nieruchomości i numeracji budynków,

Pok nr

 6

E-mail;

geodezja@nowe-brzesko.pl

 

12 385 01 09

 

REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - ( RWiK )

Kierownik referatu:

E-mail:wodociąg@nowe-brzesko.pl

693860097

Obsługa biura                        

E-mail:wodociąg@nowe-brzesko.pl

12 385 20 06

Inkasent                                        

 

693834735

Zgłaszanie awarii całodobowo

 

725100400

 

  URZĄD STANU CYWILNEGO I OBSŁUGA RADY MIEJSKIEJ - ( USC )

Kierownik, obsługa Rady Miejskiej     

Pok nr 2

E-mail:

usc@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 48

Zastępca kierownika, Stanowisko ds. ewidencji ludności,

Pok nr 2

E-mail:

usc@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 48

 

 CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - ( ZK )

Specjalista, pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Pok nr 14

E-mail:

zarzadzanie.kryzysowe@nowe-brzesko.pl

 

 

12 385 01 08

 

 

 

 

 

MIEJSKO - GMINNY ZESPÓŁ

EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

Kierownik referatu:        

Pok nr

8

E-mail:

oswiata.kierownik@nowe-brzesko.pl

 

12 385 20 25

Główna Księgowa Szkół

Pok nr

9

E-mail:

oswiata.ksiegowosc@nowe-brzesko.pl

 

12 385  01 56

 

 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik referatu

Pok nr

1

E-mail:

kierownik.mgops@nowe-brzesko.pl

Fax:

12 385 26 55

Stanowisko pracownik socjalny

Pok nr

5

E-mail;

mgops@nowe-brzesko.pl

 

12 385 26 55

Inspektor

ds. świadczeń rodzinnych,

stypendia szkolne

Pok nr 3

E-mail:

swiadczenia.mgops@nowe-brzesko.pl

12 385 20 30

500plus

Pok nr

3

E-mail:

500plus@nowe-brzesko.pl

12 385 20 30

 

 MIEJSKO - GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

32-12O NOWE BRZESKO

ul. Piłsudskiego 17a

E-mail:

mgckip@nowe-brzesko.pl

 

12 385 29 44

 

 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Gruszów 28

32-120 Nowe Brzesko

E-mail:

 

12 385 20 57

 

 MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Piłsudskiego 17

32-120 Nowe Brzesko

E-mail:

biblioteka@nowe-brzesko.pl

12 385 21 03