40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża

40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża

Z okazji 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską w Krakowie odsłonięto odrestaurowane Okno Papieskie. 16 października mija 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

Gmina Nowe Brzesko otrzymała środki na wymianę starych kotłów węglowych

Gmina Nowe Brzesko otrzymała środki na wymianę starych kotłów węglowych

Gmina Nowe Brzesko otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wymianę starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne, niskoemisyjne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa Małopolskiego” w 2018 roku.

Terminy polowań w sezonie łowieckim 2018/2019

Terminy polowań w sezonie łowieckim 2018/2019

Zgodnie z § 28 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Koło Łowieckie „Sarenka” zawiadomiło Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych.

Remont dróg gminnych

Remont dróg gminnych

Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Panu Wojewodzie za dodatkowe środki otrzymane do promesy z dnia 6 lipca 2018 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz bardzo szybkie i pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Zakończona termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie

Zakończona termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie

Pan Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Jan Chojka informuje o zakończeniu i odebraniu prac związanych z termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej – budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie.

PIERWSZA PRZYSIĘGA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W MAŁOPOLSCE

PIERWSZA PRZYSIĘGA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W MAŁOPOLSCE

W niedzielę 14 października na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce 90 żołnierzy - ochotników 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11MBOT) złożyło przysięgę wojskową. Uroczystość uświetniła obecność kombatantów Armii Krajowej, najwyższych władz wojskowych krakowskiego garnizonu i Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) oraz licznych gości, a także wyjątkowy pokaz musztry paradnej.

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela 2018 - święto wszystkich pedagogów i nauczycieli zbliża się wielkimi krokami. W szkolnych murach czuć już uroczysty charakter tego dnia.