Wspólne posiedzenie:

Wspólne posiedzenie:

Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu: 10 czerwca 2020r. (środa) o godz 9:00

Informacja na temat koronawirusa w Gminie Nowe Brzesko

Informacja na temat koronawirusa w Gminie Nowe Brzesko

Dane na dzień 03.06.2020

Komunikat Biblioteki

Komunikat Biblioteki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku prosi o zwrot przeczytanych książek.

Roboty naprawcze mostu na rzece Wisła

Roboty naprawcze mostu na rzece Wisła

Zgodnie z pismem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Jakubowice z dnia 18.05.2020r. znak: RDWJ-610-18/20, które wpłynęło do tut. urzędu w dniu 25.05.2020r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, iż w okresie od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.08.2020r. zaplanowano roboty naprawcze mostu na rzece Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Nowe Brzesko.

Informacja OZE

Informacja OZE

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko w związku z rozstrzygnięciem przetargu na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” oraz pojawieniem się możliwości udziału w ww. programie w zakresie instalacji: kotła pelletowego zaprasza mieszkańców Gminy Nowe Brzesko do zgłaszania się do wzięcia udziału w programie.

#liczysięrolnictwo

#liczysięrolnictwo

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych

Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje różne możliwości skorzystania z rolniczych funduszy.