Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 30 sierpnia 2019r.(piątek) o godz.9:00

BURZA – BĄDŹ BEZPIECZNY

BURZA – BĄDŹ BEZPIECZNY

W czwartek po południu nad Tatrami przeszła gwałtowna burza. Zginęły cztery osoby. Ponad sto osób zostało poszkodowanych. W obliczu tragedii, która wydarzyła się w Tatrach składamy kondolencje rodzinom ofiar. Równocześnie modlimy się o to, by wszystkie osoby ranne wskutek uderzenia piorunem na Giewoncie jak najszybciej wróciły do zdrowia.

Dodatkowe środki dla OSP

Dodatkowe środki dla OSP

Do 10 września 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych.

Film promujący OSP KSRG Nowe Brzesko

Film promujący OSP KSRG Nowe Brzesko

Film promujący OSP KSRG Nowe Brzesko wykonany dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. Film promujący został zrealizowany ze środków finansowych darowizn członków jednostki OSP Nowe Brzesko.

Spotkanie

Spotkanie

W dniu 28 sierpnia br. (środa) o godz. 17.00 w Domu Ludowym w Przybysławicach odbędzie się spotkanie z przedstawicielem gazowni w sprawie instrukcji wypełnienia wniosków o przyłączenie do sieci gazowej. Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 20 sierpnia 2019 roku o wyłożeniu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Stypendia dla młodych ludzi z małych miejscowości

Stypendia dla młodych ludzi z małych miejscowości

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Pierwszy Rok” oferującego stypendia dla młodych, niezamożnych ludzi pochodzących ze wsi i małych miasteczek do 30.000 mieszkańców. Stypendium wynosi 5.000 zł. i jest wypłacane w 10 równych, miesięcznych ratach.