Informacja na temat koronawirusa w Gminie Nowe Brzesko

Informacja na temat koronawirusa w Gminie Nowe Brzesko

Dane na dzień 5.08.2020

Msza Święta w piątą rocznicę odsłonięcia pamiątkowej tablicy

Msza Święta w piątą rocznicę odsłonięcia pamiątkowej tablicy

upamiętniającej Wielkiego Rodaka i Mieszkańca Sierosławic gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

Informacja dla Mieszkańców Gminy Nowe Brzesko dotycząca rozliczeń za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki

Informacja dla Mieszkańców Gminy Nowe Brzesko dotycząca rozliczeń za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki

W czasie trwania epidemii, z uwagi na Państwa i nasze zdrowie, zachęcamy do samodzielnego podawania nam wskazań wodomierzy, w celu ograniczania naszych wzajemnych bezpośrednich kontaktów.

Zaproszenie na warsztaty

Zaproszenie na warsztaty

Grupa Mniszów i Przyjaciele serdecznie zaprasza na warsztaty dla seniorów pt. "Bezpieczeństwo osób starszych" - czyli jak uchronić się przed oszustami.

Nabór wniosków

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

COVID19 - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

COVID19 - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dbajmy o siebie – kluczowe zasady bezpieczeństwa oraz ograniczenia w przemieszczaniu się