Komunikaty pogodowy

Komunikaty pogodowy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o intensywnych opadach deszczu.

Zajęcia dla dzieci

Zajęcia dla dzieci

Zapraszamy dzieci na zajęcia w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

Ślubowanie klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Mniszowie

Ślubowanie klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Mniszowie

28 września 2020 r. odbyło się ślubowanie klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Mniszowie.

I Piknik Ekologiczny za nami

I Piknik Ekologiczny za nami

W sobotę 26 września br. na terenie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku oraz Placu Wolności w ramach projektu "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko" realizowanego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, odbył się I Piknik Ekologiczny.

Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Do 7 października 2020 r., czyli o tydzień dłużej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ponad 148 tys. wniosków, z tego 7,2 tys. w Małopolsce.

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” ogłasza konkurs fotograficzny pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, dla osób pełnoletnich zamieszkujących na terenie Lokalnej Grupy Działania tj. Gmina Bochnia, Gmina Rzezawa, Gmina Drwinia, Gmina Szczurowa, Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Gmina i Miasto Nowe Brzesko oraz Miasto i Gmina Koszyce.