Ekodoradca Gminny informuje

Ekodoradca Gminny informuje

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO  Z DNIA 10.08.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO Z DNIA 10.08.2022 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr XIII/86/2011 z dnia 2 grudnia 2011 roku ze zmianami podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr: XXVI/184/2012 z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Nr XXXIX/268/2018 z dnia 28 września 2018 roku

2 mln 850 tys. zł dla Gminy Nowe Brzesko

2 mln 850 tys. zł dla Gminy Nowe Brzesko

W poniedziałek, 8 sierpnia 2022 roku na Rynku w Proszowicach wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczył samorządowcom z powiatu proszowickiego czeki potwierdzające dofinansowanie otrzymane w ramach rozstrzygnięcia Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – PGR (edycja III).

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko

która odbędzie się w dniu: 19 sierpnia 2022r.(piątek) o godz 9:00

Dołącz do darmowego systemu powiadamiania SISMS. Informujemy mieszkańców o sprawach ważnych!

Dołącz do darmowego systemu powiadamiania SISMS. Informujemy mieszkańców o sprawach ważnych!

Drodzy mieszkańcy. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zaprasza do korzystania z darmowego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Informujemy mieszkańców mailowo, SMS-em oraz poprzez aplikację BLISKO, którą można już dziś pobrać na telefon z dostępem do Internetu.

INFORMACJA Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 5 sierpnia 2022r.

INFORMACJA Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 5 sierpnia 2022r.

o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów statutów sołectw i przyjęcia statutu Miasta Nowe Brzesko