Informacja dla mieszkańców - zapotrzebowanie na pojemniki na odpady

Informacja dla mieszkańców - zapotrzebowanie na pojemniki na odpady

W związku ze zmianą odbiorcy odpadów komunalnych Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje mieszkańców, iż jest możliwość zgłaszania zapotrzebowania na pojemniki na odpady. Jednocześnie informujemy, że osoby które do tej pory posiadały pojemniki z firmy EKOM zostaną zaopatrzone w taką samą ilość przez nowa firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy. Do momentu dostarczenia pojemników z nowej firmy, proszę posługiwać się dotychczasowymi pojemnikami. Informacje o zapotrzebowaniu proszę zgłaszać do sołtysów poszczególnych miejscowości lub do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko pod numerem tel. 12 3850108 do dnia 20 grudnia 2018r.

Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora

Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora

W dniu 11.12.2018 roku Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pan Krzysztof Madejski razem z reprezentacją naszej gminy uczestniczył w ostatnim już spotkaniu Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora z przedstawicielami gmin w ramach projektu "Power up your Business in Małopolska".

,,II Festiwal Piosenki Świątecznej”  MGCKiP

,,II Festiwal Piosenki Świątecznej” MGCKiP

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zaprasza na ,,II Festiwal Piosenki Świątecznej” 19 grudnia 2018r. o godz. 10.00. Festiwal przeznaczony jest dla dzieci (soliści lub duety) z klas 0,I,II,III szkoły podstawowej z terenu Gminy Nowe Brzesko. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 14 grudnia 2018r. do godz. 15.00. Karta zgłoszenia oraz regulamin festiwalu dostępny jest na stronie www.mgckip.blogspot.com w zakładce „ II Festiwal Piosenki Świątecznej”.

Uwaga: oblodzenie

Uwaga: oblodzenie

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje:Oblodzenie obowiązuje od:n2018-12-11 13:00:01 do: 2018-12-12 09:00:00

Obowiązek odśnieżania chodników

Obowiązek odśnieżania chodników

W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Jubileuszowy  XV Dzień Pielgrzyma w Hebdowie- fotorelacja.

Jubileuszowy XV Dzień Pielgrzyma w Hebdowie- fotorelacja.

Pielgrzymka Strażacka do Sanktuarium w Hebdowie. 9 grudnia 2018 r,

Szkolenie dla mieszkańców z rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich

Szkolenie dla mieszkańców z rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Proszowicach oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zapraszają na szkolenie, które odbędzie się 13 grudnia 2018 roku (czwartek) w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A, o godz. 12.00.