Informacja dla mieszkańców o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zbiorników małej retencji

Informacja dla mieszkańców o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zbiorników małej retencji

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na realizacje zbiorników małej retencji ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji, mogą starać się również osoby fizyczne z terenu Gminy Nowe Brzesko, będące właścicielami lub władającymi gruntu pod zbiornikiem .

TELEFONY ALARMOWE do firm odpowiadających za zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018

TELEFONY ALARMOWE do firm odpowiadających za zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018

W związku z pogorszeniem warunków pogodowych na terenie naszej gminy i województwa udostępniamy mieszkańcom TELEFONY ALARMOWE do firm odpowiadających za zimowe utrzymanie dróg.

Obowiązek odśnieżania chodników

Obowiązek odśnieżania chodników

W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców.

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz.

Zaproszenie na Jasełka

Zaproszenie na Jasełka

Wizyta strażaków w Szkole Podstawowej w Mniszowie

Wizyta strażaków w Szkole Podstawowej w Mniszowie

W dniu 11 stycznia 2018 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach odwiedzili naszych uczniów. Funkcjonariusze pożarnictwa, którzy przybyli do naszej szkoły to: st. kpt. mgr inż. Zbigniew Kwinta oraz st. asp. inż. Krzysztof Czechowicz.

DRUKI WPŁAT ZA ŚMIECI NA 2018 ROK

DRUKI WPŁAT ZA ŚMIECI NA 2018 ROK

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuję, że od dnia 16.01.2018 r., u Państwa Sołtysów z poszczególnych miejscowości Gminy Nowe Brzesko dostępne są druki wpłat za odpady komunalne (śmieci) wraz z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych w 2018 roku.