Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Drodzy mieszkańcy, rezerwacji orlika przy Szkole Podstawowej w Sierosławicach, w sezonie 2018/19 można dokonywać u gospodarza obiektu pana Tadeusza Tabora - tel. 507 618 038.

Program Czyste Powietrze - zaproszenie na spotkanie w Nowym Brzesku

Program Czyste Powietrze - zaproszenie na spotkanie w Nowym Brzesku

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Jan Chojka, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz WFOŚiGW w Krakowie, zapraszają mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu "Czyste Powietrze" w dniu 29-09-2018 (sobota) godz. 18:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul.Piłsudskiego 17a.

Uwaga: szczepienie lisów

Uwaga: szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 27 września do 6 października 2018 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Informacja o wnioskach suszowych

Informacja o wnioskach suszowych

Drodzy mieszkańcy, w okresie od czerwca 2018 r. do sierpnia 2018 r. do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko wpłynęło 23 wnioski suszowe. Wnioski zostały zweryfikowane, oszacowane przez Komisję i wysłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Referat Komunalny Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że w dniu 01 października 2018 r. (poniedziałek) będzie odbierany sprzęt elektryczny i elektroniczny dla wszystkich miejscowości. Prosimy o wystawienie sprzętu do godz. 7:00 rano tego samego dnia.

Program Małopolska Niania

Program Małopolska Niania

Wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do lat 3. Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dzień bez wypadków  - „Jabłko-cytrynka”

Dzień bez wypadków - „Jabłko-cytrynka”

Dnia 19 października 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Mniszowie uczestniczyli wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach w działaniach prewencyjnych w ramach „Dnia bez wypadków”. Taka akcja profilaktyczno – edukacyjna pod hasłem „Jabłko, cytrynka” była kolejnym działaniem w ramach małopolskiego konkursu „Odblaskowa Szkoła” promującego bezpieczeństwo na drodze.