INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od niedzieli 5 grudnia 2021 r. (od godz. 23:59) do piątku 10 grudnia 2021 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (the UN Internet Governance Forum), który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

„POSIŁEK W DOMU I W SZKOLE”

„POSIŁEK W DOMU I W SZKOLE”

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku informuje, że wnioski o dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu na okres od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. przyjmowane są od m-ca grudnia 2021 r. w pokoju nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2021r.,poz.1372) Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

Posiedzenie:

Posiedzenie:

-Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu -Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej -Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia -Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu: 7 grudnia 2021r. (wtorek) o godz.9-tej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Projekt

Projekt "Gmina Przyjazna Seniorom" w Gminie Nowe Brzesko

Dziś w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyła się gala inaugurująca program. Ze względu na pandemię COVID-19 wzięło w niej udział ograniczone grono osób, głównie przedstawicieli partnerów projektu, w tym Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nowego Brzeska oraz aktywnie działających seniorów w stowarzyszeniach z terenu gminy.

APEL DO MIESZKAŃCÓW

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku w związku ze zbliżającą się zimą apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Brzesko o zachowanie czujności wobec osób bezdomnych, chorych, samotnych, starszych i niepełnosprawnych, którzy są zagrożeni z powodu niskich temperatur i nie są w stanie sami sobie z tym poradzić.